سیر تا پیاز زورگیری در آزادراه تهران - شمال

کلانشهر: 6 نفر از زورگیرانی که در آزادراه تهران ـ شمال با استفاده از سلاح سرد، سرنشینان یک دستگاه خودروی 206 را تهدید کرده بودند دستگیر شدند.

به گزارش رکنا، 6 نفر از زورگیرانی که در آزادراه تهران ـ شمال با استفاده ...