قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۴ مهر

تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد، ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان - ۵ هزار تومان 

نیم سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۳ مهر

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان، نیم سکه و ربع سکه گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان - ۱۰۰ هزار تومان 

نیم سکه بهار آزادی ۵ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت پنج شنبه ۱ مهر

ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان شد، اما قیمت تمام سکه، نیم سکه و طلا تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بدون تغییر 

نیم سکه بهار آزادی ۵ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۳۱ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 830 هزار تومان + 155 هزار تومان 

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 920 هزار + 70 هزار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۳۰ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان - ۲۵ هزار تومان 

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان - ۵۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۲۹ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 730 هزار تومان - 85 هزار تومان     

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 900 هزار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۲۷ شهریور

تمام سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد، ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان + ۷۴۰ هزار تومان 

نیم ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت پنج شنبه ۲۵ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 75 هزار تومان - 900 هزار تومان 

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 950 هزار تومان - 100 ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۲۴ شهریور

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 975 هزار تومان + 55 هزار تومان    

نیم سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۲۳ شهریور

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان + ۹۰ هزار تومان 

نیم سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۲۲ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان - ۱۷۰ هزار تومان 

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان - ۱۰۰ هزار تومان

ربع سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۲۱ شهریور

سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون تومان + 15 هزار تومان   

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 100 هزار تومان + 70 هزار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۲۰ شهریور

نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و تمام سکه ارزان شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 185 هزار تومان - 100 هزار تومان  ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت پنج شنبه ۱۸ شهریور

تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان + ۳۵ هزار تومان 

نیم سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۱۷ شهریور

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان + ۵۵ هزار تومان 

نیم سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۱۶ شهریور

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 95 هزار تومان + 89 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۱۴ شهریور

اتحادیه طلا و سکه رشت از گران شدن سکه امروز در بازار خبر داد .

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون تومان + ۱۵ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۱۳ شهریور

نیم‌سکه، ربع‌سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام‌سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان.

نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان.‌

ربع‌سکه بهار آزادی ۳ میلیون ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت پنج شنبه ۱۱ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد 

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 935 هزار تومان - 95 هزار تومان 

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 150 هزار تومان - 50 ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۱۰ شهریور

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد،اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد .

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 50 هزار تومان+ 175 هزار تومان 

نیم سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۹ شهریور

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 875 هزار تومان - 260 هزار تومان

نیم سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۷ شهریور

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 190 هزار تومان - 70 هزار تومان

نیم سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۶ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان + ۱۸۵ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت پنج شنبه ۴ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان - ۱۴۵ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۲ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. 

تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان + ۲۰۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۱ شهریور

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 20 هزار تومان + 485 هزار تومان     

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 150 هزار تومان ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۲۴ مرداد

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکع تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 720 هزار تومان + 135 هزار تومان  

نیم سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۲۰ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان + ۳۰۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۱۹ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان + ۸۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۱۷ مرداد

ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و تمام سکه گران شد، ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۱۶ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان - ۲۳۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۱۲ مرداد

تمام سکه امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد، ولی قیمت ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۱۱ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 360 هزار تومان - 70 هزار تومان     

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 850 هزار تومان ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۱۰ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 430 هزار تومان + 10 هزار تومان    

 نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 950 هزار تومان + ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۹ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان + ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۵ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان + ۱۸۰ هزار تومان 

 

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان + ۳۰۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۴ مرداد

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۳ مرداد

تمام سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد، ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۲ مرداد

تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۲۸ تیر

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 500 هزار تومان- 35 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ...