رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران:
سفرهای نوروز بیشتر «چادرخوابی» بود
22 فروردین 1401

سفرهای نوروز بیشتر «چادرخوابی» بود

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران آمار سفرهای نوروزی را مبالغه‌آمیز دانست و گفت: از آن ۵۰ میلیون نفرشب اقامت که آمار دادند، چند نفر واقعا گردشگر بودند و درآمدزایی داشتند؟ بیشتر مردم که چادر زدند و ...