واکنش یک باستان شناس به طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها»
بازگشت باستان شناسی به دوره قاجار با طرح مجلس/ «همین کلمه گنج در عنوان طرح یعنی مصیبت»
24 اردیبهشت 1401

بازگشت باستان شناسی به دوره قاجار با طرح مجلس/ «همین کلمه گنج در عنوان طرح یعنی مصیبت»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» تهیه کرده‌اند، یک استاد دانشگاه می‌گوید: «در این طرح ادبیاتی به‌کار رفته که کاملاً مشخص است توسط افراد غیر متخصص نوشته شده است، در خوشبینانه‌ترین حالت ...

جامعه ایرانی سراپا آسیب شده/ افزایش فرار مردان همسردار از خانه/ مهاجرت ایرانی ها مسیر یکطرفه است

جامعه ایران با بحران‌های تو در تو مواجه شده است، انبوهی از آسیب‌های اجتماعی حل نشده آستانه تحمل مردمان کشور را نشانه گرفته استکلانشهر : یک جامعه شناس گفت: بحران ناکارآمدی نظام سیاسی منشا تولید نابه‌سامانی و آسیب اجتماعی است، اگر ...