دانشگاه گیلان به شبکه علمی کشور متصل شد

با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه گیلان به شبکه علمی کشور متصل شد.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان در حاشیه مراسم اتصال دانشگاه گیلان به شبکه علمی ...

شبکه علمی به عنوان یک پشتیبان برای دانشگاه هاست

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: شبکه علمی به عنوان یک پشتیبان برای دانشگاه ها محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، منصور غلامی در حاشیه مراسم افتتاح اتصال دانشگاه گیلان به شبکه علمی ...