نشست کارگروه پسماند استان

استاندار تاکید کرد : کمیته شناسایی و معرفی متخلفان احتمالی در اجرای طرح های مدیریت پسماند در سایت دفن زباله سراوان تشکیل شود.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از خبرگزاری صداوسیما، در نشست کارگروه پسماند استان با بیان اینکه حل ...