شهر خلاق توسعه فرهنگی را دنبال می کند / بازار رشت؛ بستر خلاقیت غذایی

کلانشهر : ایسنا/گیلان مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی رویکرد شهر خلاق را جرو نظریه های نوپا دانست و عنوان کرد: واژه «شهر خلاق» به موتور محرک مدنی در شهرها تبدیل شده و توسعه فرهنگی شهرمحور را مد نظر قرار داده است.

امین مسعودی ...