قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۱۲ مرداد

تمام سکه امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد، ولی قیمت ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۱۱ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 360 هزار تومان - 70 هزار تومان     

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 850 هزار تومان ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۱۰ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 430 هزار تومان + 10 هزار تومان    

 نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 950 هزار تومان + ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۹ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان + ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۵ مرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان + ۱۸۰ هزار تومان 

 

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان + ۳۰۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۴ مرداد

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۳ مرداد

تمام سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد، ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۲ مرداد

تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۲۸ تیر

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 500 هزار تومان- 35 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۲۷ تیر

تمام سکه امروز در بازار رشت گران، نیم سکه و طلا ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 535 هزار تومان + 95 هزار تومان 

نیم سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۲۶ تیر

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 630 هزار تومان+ 130 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 550 هزار تومان+ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۲۳ تیر

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان - ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۲۲ تیر

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان - ۱۱۵ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۲۱ تیر

قیمت تمام سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد، ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۲۰ تیر

قیمت سکه و طلا امروز در مقایسه با دیروز در بازار رشت تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۱۹ تیر

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد، ولی قیمت طلا تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان - ۲۰ هزار تومان 

 

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۱۶ تیر

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 750 هزار تومان + 40 هزار تومان     

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 700 هزار تومان ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۱۵ تیر

ننیم سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت تمام سکه تغییری نکرد.کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 710 هزار تومان / بدون تغییر     

نیم سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۱۴ تیر

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شدند اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 710 هزار تومان - 250 هزار تومان

نیم سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۱۳ تیر

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۱۲ تیر

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 850 هزار تومان - 10 هزار تومان

نیم سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت پنج شنبه ۱۰ تیر

طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 860 هزار تومان بدون تغییر 

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 800 هزار تومان بدون ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۹ تیر

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 860 هزار تومان + 100 هزار تومان    

 نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 800 هزار تومان ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۸ تیر

تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 760 هزار تومان + 95 هزار تومان    ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۷ تیر

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۶ تیر

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت ها معامله می شود.

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 600 هزار تومان ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۵ تیر

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت پنج شنبه ۳ تیر

سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلای رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 390 هزار تومان- 75 هزار تومان  

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 600 هزار تومان - 50 ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۲ تیر

قیمت تمام سکه و طلا افزایش یافت اما نیم‌سکه و ربع سکه تغییری نکرد.کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان + ۶۵ هزار تومان 

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۱ تیر

 سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 400 هزار تومان + 100 هزار تومان     نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 650 هزار تومان ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۳۱ خرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: 

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 300 هزار تومان + 100 هزار تومان     

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 600 هزار تومان ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۳۰ خرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان - ۶۱۰ ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۲۹ خرداد

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان، نیم سکه و ربع سکه گران شد.

کلانشهر: اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 810 هزار تومان - 40 هزار تومان  

          ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت پنج شنبه ۲۷ خرداد

تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد. کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت چهارشنبه ۲۶ خرداد

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد، ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت سه شنبه ۲۵ خرداد

تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد، ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت دوشنبه ۲۴ خرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان + ۱۵۵ هزار ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت یکشنبه ۲۳ خرداد

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد، اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله ...

قیمت طلا و سکه در بازار رشت شنبه ۲۲ خرداد

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

کلانشهر: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان - ۳۵۰ ...

در آستانه انتخابات؛
سکه و طلا ارزان شد
21 خرداد 1400

سکه و طلا ارزان شد

طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، طی یک هفته اخیر با توجه به نوسانات محدود قیمت اونس جهانی و نرخ ارز در داخل و بیشتر تحت تاثیر کاهش طبیعی تقاضا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، روند قیمت ...