عضو شورای شهر شاندرمن به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت

کلانشهر : قهرمان شعبانپور، عضو شورای شهر شاندرمن که در روزهای اخیر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان رسول اکرم رشت بستری بود، در این بیمارستان درگذشت.


گیل خبر