کلانشهر: گزارش ویدئویی کلانشهر از بازگشایی سینماها پس از نزدیک به چهارماه تعطیلی

تهیه شده توسط گروه چندرسانه‌ای کلانشهر