آمار رسمی کرونا در ایران چهارشنبه 5 آذر

کلانشهر: آمار رسمی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته بدین شکل است: