طرح تبدیل کوییک به محصولات تیبا صندوقدار، تیبا ۲ و پراید ۱۵۱ از سوی سایپا فعال شد.

طرح تبدیل پیش فروش کوییک به محصولات ارزان قیمت تر از سوی سایپا فعال شد.

 

کلانشهر: پس از انتشار پست افزایش قیمت محصول خانواده کوییک توسط شرکت سایپا و عدم پرداخت و تکمیل وجه توسط مشتریان و نیاز به طرح تبدیل به محصولات ارزان قیمت تر ، این شرکت طرح تبدیل کوییک به محصولات تیبا صندوقدار، تیبا ۲ و پراید ۱۵۱ را بر روی وبسایت خود برای مشتریان فعال کرد. 

ایران کارز نیوز