دیگو مارادونا درگذشت

کلانشهر: دیگو مارادونا اسطوره آرژانتینی فوتبال در سن 60 سالگی پس یه از دوره بیماری بر اثر حمله ی قلبی درگذشت.

واکنش دختر مارادونا به نتیجه کالبدشکافی پدرش:
من پزشک نیستم اما او را متورم دیدم

نظر شما:

security code