آیا سامانه صدور برگه تردد کاربردی هم دارد؟

اختصاصی کلانشهر: پس از آغاز دو هفته‌ای محدودیت‌های کرونایی قرار شد به منظور جلوگیری از تجمع مردم، بخش زیادی از مراحل صدور برگه‌ی تردد به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌ی فرمانداری رشت انجام شود. 

پس از گذشت یک هفته از آغاز این طرح برخی از مخاطبان کلانشهر با ارسال شواهدی برای ما ادعا کرده‌اند که سامانه‌ی در نظر گرفته شده برای این کار کارایی چندانی ندارد و متقاضیان در نهایت مجبورند به صورت حضوری به فرمانداری مراجعه کنند.  با این وجود باید از مسئولان فرمانداری رشت و ستاد مقابله با کرونای استان پرسید که آیا طراحی یک سامانه‌ی کارآمد برای صدور برگه‌ی تردد تا به این میزان سخت است که اقدامی برای کارآمد کردن این سامانه انجام نمی‌دهند؟