آمار کرونا در ایران پنج شنبه ۱۳ آذر

کلانشهر: آمار اعلامی امروز وزارت بهداشت به شرح زیر است: