آتش گرفتن خودروی سواری سقف خانه را به آتش کشید

شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت اعلام کرد:

ساعتی پیش آتش گرفتن یک خودرو موجب سرایت آتش به سقف یک خانه ویلایی در رشت شد.

۳۱ آتش نشان بهمراه ۱۰دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه واقع در بلوار امام خمینی(ره) کوچه عاشوری اعزام و از سرایت آتش به سقف خانه های همجوار جلوگیری کردند.

علت آتش سوزی در دست بررسی است.

در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.