به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، حادثه آتش گرفتن خودروی سواری در ساعت ۳:۲۳ شنبه ۱۳ دی ماه ۹۹ به آتش نشانان اطلاع داده شد.

آتش سوزی خودرو شب گذشته در ساغریسازان پشت بام خانه را به آتش کشید

کلانشهر: شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه بعلت آتش زدن دپوی ضایعـات توسط فرد یا افرادی موجبات سرایت آتش به خودروی سواری فراهم شد، ادامه داد: در این حادثه آتش گرفتن خودروی سواری پارک شده موجبات سرایت آتش به قسمتی از دامنه پشت بام خانه ویلایی را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه آتش نشانان سریعا نسبت به مهـار آتـش اقدام کردند، ادامه داد: آتش به قسمتی از دامنه منزل مسکونی نیز سرایت داشت که در اقدامی سریع نسبت به پیشگیری از گسترش آتش اقدام شد.

همین گزارش حاکی است: در این آتش سوزی ۱۴ آتش نشان بهمراه ۶ دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه واقع در ساغریسازان پشت مسجد گلدسته اعزام شده بودند.

در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.