مهندس بهروزی فر نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت از تامین اجتماعی فومن بازدید و با همکاران دیدار نمود .

بیش از ۳۲۰۰۰ نفر از جمعیت شهرستان فومن تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند

کلانشهر: مهندس بهروزی فر نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با حضور در تامین اجتماعی شعبه فومن ، از بخشهای مختلف بازدید و با همکاران دیدار و گفتگو نمود . 

 

در این دیدار ضمن بحث و تبادل نظر در زمینه مهمترین اقدامات و فعالیتهای سازمانی ، خدمات جدید تامین اجتماعی به شکل غیرحضوری تبیین گردید . 

 

خاطر نشان میسازد تامین اجتماعی فومن بیش از ۱۰۶۰۰ بیمه شده و افزون بر ۳۴۰۰ مستمری بگیر را تحت پوشش خود دارد که با احتساب افراد تبعی این گروهها بالغ بر ۳۲۰۰۰ نفر از جمعیت شهرستان را دربر میگیرد . 

 

همچنین بیش از ۲۳۰۰ کارگاه و واحد صنفی ،تولیدی ، صنعتی و شرکت و کارخانه در محدوده عملکردی تامین اجتماعی فومن قرار دارد .