بر اساس تصمیم گارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی ساده و بدون بسته بندی برای مصرف کننده بر اساس وزن آن ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان تعیین شد.

قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان تعیین شد
کلانشهر: بر اساس تصمیم گارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ 30 عددی ساده و بدون بسته بندی برای مصرف کننده بر اساس وزن آن 30 تا 32 هزار تومان تعیین شد.

 

بر این اساس نرخ پایه هرکیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده از هر کیلوگرم 12 هزار تومان به 14 هزار تومان افزایش یافت.

 

پیش از این نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ بر اساس وزن آن در میادین میوه و تره بار 27 تا 29 هزار تومان بود و بر این اساس حدود 3 هزار تومان به قیمت هر شانه اضافه شده است.

 

بنابر این گزارش شرح دستور العمل سوم کارگروه تنظیم بازار که درباره تخم مرغ بوده به شرح زیر است:

 

دستور سوم: بررسی و تعیین قیمت تخم مرغ

5) پیرو تصمیمات بند (4) یکصد و هفدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار( ابلاغی طی نامه شماره 60/232366 مورخ 99/09/29) در خصوص بررسی و اصلاح قیمت تخم مرغ در جلسه تخصصی کمیته کارشناسی متر و حداکثر قیمت هر کیلوگرم عرضه تخم‌ مرغ درب مرغداری برای حفظ استمرار تولید و با هدف تامین کامل بازار 14000 تومان مورد تایید اعضای کارگروه قرار گرفت.

6) مقرر گردید بر پایه قیمت فوق حداکثر قیمت مصرف کننده تخم مرغ درب مغازه به ازای هر کیلوگرم 16900 تومان و به تناسب وزن شانه 30 الی 32 هزار تومان تعیین گردید.

7) مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی، انجمن و تشکل های ذیربط نسبت به تامین مکفی نیاز بازار به قیمت مصوب اعلامی و جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت در مبادی تامین اقدام نماید.

8) در خصوص نرخ عرضه تخم مرغ به صورت بسته بندی در اوزان مختلف، انجمن و تشکل ذیربط در اسرع وقت نسبت به ارائه اسناد و مدارک به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای تعیین قیمت مصرف کننده انواع تخم مرغ در بسته بندی های مختلف اقدام نماید.

9) سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه نظارتی بر رعایت قیمت تخم مرغ در سطح خرده فروشی نظارت و در صورت مشاهده افزایش قیمت خارج از نرخ مسموم مصوب اعلامی با متخلفین مربوط برخورد تعزیری خواهد شد.

10) با عنایت به واردات تخم مرغ خوراکی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار ( مصوبه شماره 60/261387 مورخ 96/11/25) برای تامین کسری تخم مرغ بدلیل افزایش قیمت و تنظیم بازار داخلی در سال 1397 و عدم امکان رفع مانده تعهدات ارزی مربوط به کالای فوق بدلیل وجود کسری تخلیه محصولات ترخیص شده ناشی از فساد ‌پذیری کالا، شکستگی، افت وزنی و... مقرر گردید گمرک جمهوری اسلامی ایران تا سقف 5 درصد کسری تخلیه برای محصولات تخم مرغ خوراکی را مجاز اعلام کرد و در سامانه مربوط جهت اعمال از سوی بانک‌های عامل برای رفع تعهدات ارزی شرکت یاد شده لحاظ نماید.