در مراسم اعطای لوح ثبت به شهرها و روستاهای سال 99 که با حضور وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در تهران برگزار شد، شهر رشت و چند روستای گیلان در زمینه تولید چند اثر صنایع دستی نشان ثبت خود را دریافت کردند. 

ثبت ملی صنایع دستی شهر رشت و چند روستای گیلان/ رشت شهر ملی رشتی دوزی

کلانشهر: در این مراسم عنبران (آستارا) به عنوان روستای ملی گلیم بافی، ارده (رضوانشهر) به عنوان روستای ملی شالبافی، شالما (ماسال) به عنوان روستای ملی چوب تراشی، جیرده (شفت) به عنوان روستای ملی سفالگری سنتی و رشت به عنوان شهر ملی رشتی دوزی معرفی شدند و نشان ثبت ملی آن ها توسط علی اصغر مونسان به استاندار گیلان اعطاء شد.