رئیس بانک مرکزی: پیش پرداخت ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن کواکس پرداخت شد.

واریز پیش پرداخت ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن کواکس

کلانشهر: رئیس کل بانک مرکزی:

بر اساس توافقات وزارت بهداشت و درمان کشورمان، برای دریافت تعداد ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن کوواکس، پیش‌پرداخت توافقی برای خرید واکسن مورد نظر با همکاری ۲ بانک ایرانی و ۳ بانک اروپایی، در اولین روز بعد از تعطیلات ژانویه، به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی واریز شد.