آمار کرونا در ایران یکشنبه ۲۱ دی

کلانشهر: آمار اعلامی امروز وزارت بهداشت به شرح زیر است: