شرکت  توانیر در اطلاعیه ای اعلام کرد به دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانیی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه ها، خاموش های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است.

اطلاعیه توانیر در پی بروز خاموشی های پراکنده

کلانشهر: در این اطلاعیه آمده است: " به دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه ها، خاموشی های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است. 

 

از این رو از هموطنان همیشه همراه خواهشمندیم  با کاهش حداقل1 تا 2 درجه از دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق، امکان استمرار تأمین انرژی را برای همه هموطنان فراهم آورند.  

 

 خاطرنشان می سازد: خاموشی های ایجاد شده قابل برنامه ریزی از قبل نبوده و تنها با ده درصد کاهش مصرف گاز و برق، امکان استمرار تأمین مطمئن گاز و برق در کشور فراهم خواهد بود.