آمار کرونا در ایران چهارشنبه ۲۴ دی

کلانشهر: آمار اعلامی امروز وزارت بهداشت به شرح زیر است: