شهرداران دو منطقه در تهران بازداشت شدند / یکی از بازداشت شدگان اهل گیلان است

کلانشهر: مرتضی رحمانی شهردار منطقه ۲ و مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ پایتخت بازداشت شدند.

خبر بازداشت مرتضی رحمانی شهردار منطقه ۲ و مهناز استقامتی شهرداران منطقه ۸ که امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، تأیید شد.

طبق تأیید منابع آگاه، برخی معاونان این دو منطقه نیز بازداشت شده‌اند.

هنوز علل بازداشت از سوی منابع رسمی به تأیید نرسیده است.

مهناز استقامتی چوکامی، عضو گیلانی شهرداری تهران است که سال ۹۷ با حکم پیروز حناچی شهردار منطقه هشت تهران شد. او مدتی نیز در شهرداری رشت مشغول به کار بود.