بیش از 180 هزارنفر از بیمه شدگان اجباری استان گیلان در 21/6 درصد واحدهای تولیدی صنعتی شاغل بوده و این درحالی است که 78/4 درصد واحدهای صنفی خدماتی و تولیدی کوچک با کمتر از پنج بیمه شده در حال فعالیت هستند.

8500 کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان دارای بیش از 5 نفر بیمه شده هستند

کلانشهر: به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان بر اساس آخرین آمار و اطلاعات استخراجی از لیست های ارسالی حق بیمه جامعه کارفرمایی ، تنها 2/2 درصد یعنی حدود 870 واحد صنعتی تولیدی دارای بیش از 50 بیمه شده در سطح استان هستند . 

 

برهمین اساس تعداد 3381 واحد تولیدی صنعتی نیز که 8/5 درصد مجموع کارگاههای فعال ( دارای لیست و بیمه شده ) را تشکیل میدهند بین 11 تا 50 نفر بیمه شده و 4306 واحد یعنی 10/9 درصد از کل واحدها نیز بین 6 تا 10 نفر بیمه شده دارند که در مجموع میتوان اذعان داشت که بیش از 180 هزار نفر از بیمه شدگان اجباری تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان در 21/6 از واحدها اشتغال داشته و حدود 70 هزار نفر نیز در 78/4 درصد از کارگاهها که بیشتر شامل واحدهای صنفی ، خدماتی و شرکتهای تولیدی کوچک میگردند . 

 

مطابق گزارش مذکور حدود 53 درصد کارگاههای مشمول قانون کار دارای کارگر در استان گیلان را واحدهای صنفی و تولیدی دارای یک یا دو بیمه شده تشکیل میدهند .

 

همچنین 10/8 درصد کارگاهها ( 4272 مورد ) دارای سه نفر بیمه شده ، 7 درصد کارگاهها ( 2776 ) دارای چهار نفر بیمه شده و 2186 واحد یعنی 5/5 درصد آنها نیز دارای 5 نفر بیمه شده میباشند . 

 

شایان ذکر است در حال حاضر تعداد 250 هزار بیمه شده اجباری ( مشمولین قانون کار ) به همراه 181 هزار بیمه شده گروههای خاص ( رانندگان ، بافندگان ، کارگران ساختمانی ، حرف و مشاغل آزاد و اختیاری ) به اتفاق افراد تبعی خود تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان هستند . 

برچسب‎ها : تامین اجتماعی

نظر شما:

security code