بر اساس ماده 60 قانون تامین اجتماعی ، بیمه شدگان در حوادث ناشی از کار از تعهدات و خدمات این سازمان برخوردار می گردند .

درمان، غرامت دستمزد و برقراری مستمری های بازماندگان و از کارافتادگی مهمترین تعهدات تامین اجتماعی در حوادث ناشی از کار

کلانشهر: به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، به استناد ماده ٦٠ قانون تأمین‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار ، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد.

 

 

مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.

 

زمان های مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

 

حادثه‌ای که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

 

در مجموع در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی شامل درمان، غرامت دستمزد و برقراری مستمری‌های بازماندگان، از کارافتادگی کلی و جزئی و غیره مشروط به داشتن میزان سابقه مشخصی برای پرداخت حق بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اشتراک گذاری:
برچسب‎ها : تامین اجتماعی

نظر شما:

security code