مجید پتکی مهمان شورا شد / پتکی: بچه چمارسرا هستم و به گیلک بودنم افتخار می کنم

کلانشهر _ گروه سیاسی: احمد رمضانپور نرگسی رییس شورای شهر رشت در جلسه فوق العاده شورای شهر امروز که با حضور مجید پتکی برگزار شد، گفت: مجید پتکی تلاش های زیادی در بخش هنر گیلان و کشور داشتند و از افتخارات استان محسوب می شوند.
وی افزود: وی اصالتا رشتی است و فعالیتهای نمایشی زیادی داشتند که گویای شایستگی وی برای حضور در عرصه هنر کشور است.
رمضانپور خاطرنشان کرد: پتکی با جایزه اخیر خود برگ زرینی دیگری بر افتخارات هنر گیلان افزود.
وی با اشاره بازی در خشان پتکی در فیلم دیگری افزود:
حضور ایشان در شورا مایه خرسندی است و ما خوشحالیم که امروز در بین ما هستند.
مجید پتکی نیز در ادامه جلسه گفت: همه مردم رشت برایم قابل احترام هستند.
وی افزود: نقطه پایانی برای خودم نمی بینم و این جایزه برایم یک تشویق بزرگ است .
پتکی خاطر نشان کرد: فکر می کنم در مسیری درستی قرار گرفته ام و همین که مردم راضی هستند، گویی میلیاردها تومان برایم واریز می شود.
هنرمند رشتی تصریح کرد: همه دارند کار می کنند و ما هم در مسیر کار رضایت مردم را هم کسب کرده ایم.
وی افرود: خوشحالم که پرچم گیلان در عرصه فیلم بار دیگر برافراشته شد.
پتکی خاطرنشان کرد: پرفسور سمیعی از آلمان برایم تبریک فرستاد. و این امر روحیه زیادی به من داد و دانستم باید تلاش بیشتری داشته باشم.
وی افزود: بچه چمارسرا هستم و به گیلک بودن خود افتخار می کنم.
در ادامه اسماعیل حاجی پور عضو دیگر از پتکی خواست تا مشکلش را نیز مطرح کند.
وی افزود: مجید پتکی هنوز برای کاری که روز رشت انجام داد، پول را دریافت نکرده است.
حاجی پور خاطرنشان کرد: حق را هنرمندان باید ادا شود، چون این پول را از جیب دادند.