صید ماهی استخوانی از دریای کاسپین 23 درصد کاهش یافته است

کلانشهر: معاون صید و بنادر ماهیگیری گیلان گفت: امسال با کاهش ۲۳ درصدی صید ماهیان استخوانی از دریای خزر نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه هستیم.

اکبرم ایلدرم در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه شرکت های تعاونی صیادی پره از ۲۰ مهرماه تورهای خودشان را در سواحل دریای خزر پهن کرده اند، گفت: از آغاز فصل صید تاکنون ۷۴۰ تن انواع ماهیان استخوانی توسط صیادان صید شده است.

وی بیشترین میزان صید ماهیان استخوانی را مربوط به گونه کفال با ۴۴۱ تن صید دانست و افزود: ۶۰ درصد از ماهیان صید شده مربوط به گونه کفال است.

 

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان، با بیان اینکه بعد از کفال ماهی سفید بیشترین میزان صید را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: طی مدت مذکور ۲۶۴ تن ماهی سفید صید شده که معادل ۳۶ درصد است.

ایلدرم، مابقی ماهیان صید شده را مربوط به کپور، سیم و سوف به میزان ۳۵ تن دانست و خاطرنشان کرد: امسال با کاهش ۲۳ درصدی صید ماهیان استخوانی از دریای خزر نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه هستیم.

وی میانگین سرانه صید هر شرکت تعاونی پره را ۱۵ تن دانست و خاطرنشان کرد: ارزش ناخالص فروش این ماهیان نیز ۵۹۴ میلیارد ریال است که توسط ۴۰۰۰ نفر صیاد در قالب ۴۹ شرکت تعاونی پره و با ۹۸۰۰ مرتبه پره کشی استحصال شده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری گیلان، با اشاره به نقش موثر وزش باد گرم و افزایش دمای هوا بر افزایش صید طی هفته اخیر در استان، گفت: خوشبختانه صید گونه کفال افزایش یافته و شاهد جبران کاهش صید هستیم.

وی همچنین از افزایش ساعت صید خبر داد و اظهار کرد: در دو ماه پایانی فصل صید یعنی بهمن و اسفند ساعت صید از ۲۱ به ۲۳ افزایش یافته که پیش بینی می شود در صورت مناسب بودن شرایط جوی تا پایان فصل صید، صید ماهیان استخوانی به ۳۰۰۰ تن برسد.