نواخته شدن زنگ انقلاب توسط استاندار گیلان در یکی از مدارس رشت

کلانشهر: همزمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی (ره) به کشور، زنگ انقلاب توسط استاندار گیلان در یکی از مدارس شهر رشت نواخته شد.