همزمان با ایام دهه فجر عملکرد تامین اجتماعی شعبه رستم آباد توسط رئیس این مجموعه تشریح گردید.

ارائه بیش از ۵۰ میلیارد تومان تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی رستم آباد

کلانشهر: به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، خداداد چراغی رئیس تامین اجتماعی رستم آباد با بیان اینکه مدت 5/5 سال از ایجاد شعبه در این منطقه میگذرد اظهار داشت : تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش در این مدت با رشد 87 درصدی از 2517 نفر به 4724 نفر افزایش و مستمری بگیران نیز با 22 درصد رشد از 1947 نفر به 2387 نفر رسیده است.

وی همچنین با اشاره به رشد 58 درصدی جمعیت تحت پوشش طی این مدت افزود : در سال 94 و زمانی که پرونده های بیمه شدگان و مستمری بگیران رستم آباد و بخشهای مربوط به آن از شعبه منجیل منفک گردید تنها 10156 نفر از اهالی منطقه در زمره افراد تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داشتند که این تعداد در حال حاضر با 58 درصد رشد به 16100 نفر افزایش یافته است.

رئیس تامین اجتماعی شعبه رستم آباد در این راستا خاطر نشان ساخت : تعداد کارگاهها و واحدهای تولیدی ، صنعتی و صنفی خدماتی حوزه عمل این شعبه نیز طی این مدت با 85 درصد افزایش از 449 مورد به 831 فقره افزایش داشته است خداداد چراغی با بیان اینکه در سالجاری مبلغ 48/5 میلیارد تومان تعهدات بلندمدت در قالب انواع مستمری و 1/6 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری و افزون بر 400 میلیون تومان کمک هزینه و غرامت دستمزد پرداخت شده است اذعان نمود : این رقم در حالی تحقق یافته است که مجموع منابع درآمدی ناشی از وصول حق بیمه در این شعبه تنها 21 میلیارد تومان یعنی حدود 40 درصد میزان تعهدات بوده است.

وی اقدامات ارزنده ای همچون تجلیل از کادر درمان در روز پرستار ، کمک مالی به 20 مستمری بگیر و بازنشسته بیمار و بازدید از شرکتهای آبمعدنی درفک ، مارلیک دوخت ، فراورده های زیتون غفارزاده و ... و نشستهای تعاملاتی با تشکلها و مسئولین را در کنار توسعه خدمات غیرحضوری در طرح 3070 را از مهمترین فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و بسترسازی برای کاهش مراجعات و افزایش رضایتمندی برشمرد.