علی انصاریان: دوست دارم چیه؟ مامان عاشقتم!
۱۶ بهمن ۹۹ - ۱۸:۳۰ | کد خبر: ۱۱۵۷۵ چاپ

کلانشهر: نگاهی بیاندازید به دقایقی از برنامه ای تلویزیونی که در آن، علی انصاریان از حضور ناگهانی مادرش غافلگیر می شود.

علی انصاریان همواره در مصاحبه هایش از عشقش به مادر می گفت.