پرداخت بیش از ۹۰ میلیارد تومان تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی منجیل

بیش از 8900 بیمه شده اصلی و افزون بر 3400 مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود ، جامعه 28000 نفری افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در شهر منجیل را تشکیل میدهند.

کلانشهر: داوران دلیری رئیس تامین اجتماعی شعبه منجیل همزمان با ایام ا.. دهه فجر ، طی گزارشی توسعه خدمات غیرحضوری ، اجرای طرح پرونده های الکترونیک و حذف تامین اعتبار و بدنبال آن توقف چاپ دفترچه های درمانی جدید را مهمترین برنامه های تامین اجتماعی در سال جاری برشمرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 8800 بیمه شده اصلی و افزون بر 3400 مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود ، جامعه 28000 نفری تحت پوشش تامین اجتماعی در شهر منجیل را تشکیل میدهد افزود : بیمه شدگان اجباری با 5774 نفر و مشاغل آزاد با 1429 نفر بزرگترین گروههای بیمه ای در این منطقه هستند و کارگران ساختمانی با 793 نفر و رانندگان با 608 نفر در ردیف های بعدی قرار دارند.

 

رئیس تامین اجتماعی شعبه منجیل همچنین با اشاره به اینکه مستمری بگیران این منطقه نیز مشتمل بر 2196 بازنشسته ، 163 نفر ازکارافتاده و 1055 نفر بازمانده هستند اذعان داشت : در نه ماهه لغایت آذر امسال مبلغ 89/5 میلیارد تومان انواع تعهدات بلندمدت به این قشر پرداخت گردیده است.

داوران دلیری با اشاره به تحت پوشش بودن 62 مقرری بگیر بیمه بیکاری اظهار داشت : مبلغ 1/2 میلیارد تومان نیز در این حوزه تاکنون تعهدات ارائه شده است.

وی در ادامه این گزارش با بیان اینکه از تعداد 40123 فیش حق بیمه دریافتی در سالجاری 27721 فقره آن اینترنتی بوده ، خاطر نشان ساخت در لیستهای حق بیمه نیز از 12149 فقره ، تعداد 11612 مورد بصورت الکترونیکی ارسال گردیده است.

رئیس تامین اجتماعی منجیل با بیان اینکه در سالجاری تاکنون 416 فقره سند تعهدات کوتاه مدت در این شعبه صادر گردیده ، مبلغ تعهدات کوتاه مدت این بخش را 576 میلیون تومان برشمرده و افزود : انجام قریب به 2000 فقره بازرسی کارگاهی بمنظور صیانت از حقوق جامعه کارگری و صدور بیش از 8000 جلد دفترچه درمانی نیز از دیگر اقدامات این شعبه می باشد.

دلیری همچنین اذعان داشت : بیش از 2734 ابلاغ احکام مطالباتی در سالجاری انجام پذیرفته که 1458 مورد آن الکترونیکی صورت گرفت.

شایان ذکر است کارفرمایان منجیلی بیش از 27 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار هستند.