انتصاب یک گیلانی به عنوان مدیرکل هواشناسی استان همدان

کلانشهر: حسین عابد، رئیس تحقیقات هواشناسی استان گیلان، با حکم رئیس سازمان هواشناسی کشور، سرپرست هواشناسی استان همدان شد. وی یکی از کارشناسان برجسته‌ی سازمان هواشناسی کشور و استان گیلان محسوب می‌شود. او علاوه بر سرپرستیِ برخی از طرح‌های ماندگار در حوزه داده و اطلاعات در سطح کشور در سازمان هواشناسی، تالیفاتی بسیاری به شکل کتاب و مقاله دارد.

عابد سال ها به عنوان ریاست واحدهای پایش و تحقیقات در استان گیلان خدمت کرده است. مهمترین تالیف وی در حوزه گیلان، نگارش کتاب آب وهوای گیلان است.