چند آمار جالب از درصد گوش دادن به موسیقی و استفاده از فضای مجازی در گیلان و کشور

کلانشهر: نگاهی بیاندازید به چند آمار در گیلان و ایران که می‌توانند شاخص‌های مهمی در کیفیت زندگی باشند: