صدور دفترچه های درمانی تامین اجتماعی از اول اسفندماه متوقف و به تدریج دفترچه های کاغذی حذف و به تاریخ خواهد پیوست.

خداحافظی بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با دفترچه های کاغذی
کلانشهر: محمد هرمزی سرپرست معاونت تعهدات بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر افزود : بر اساس خط مشی سازمان و در ادامه فرایند توسعه خدمات دیجیتالی و فراهم گردیدن بستر اولیه با راه اندازی نسخ الکترونیک ، از اول اسفندماه در هیچ یک از شعب و کارگزاری های تامین اجتماعی دفترچه درمانی صادر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام بعنوان گام بعدی سازمان در مسیر حذف تدریجی دفترچه های کاغذی خواهد بود و به مرور بیمه شدگان و مستمری بگیران عزیز با دفترچه های کاغذی خداحافظی مینمایند اظهار داشت : افرادی که دفترچه های آنها دارای برگه و اعتبار میباشد همچنان قادر خواهند بود تا از آن استفاده نمایند.

محمد هرمزی همچنین خاطر نشان ساخت : از این پس کارت ملی ، شناسنامه برای افراد زیر 18 سال فاقد کارت ملی و همچنین جلد دفترچه درمانی به اتمام رسیده مبنای پذیرش توسط مراکز درمانی خواهد بود.

 

افزایش دقت ، کاهش خطاهای کاربری در نسخه پیچی ، صرفه جوئی در هزینه ها ، صیانت از محیط زیست و حفظ درختان با حذف استفاده از کاغذ ، سرعت بخشیدن به امور و ... از مهمترین امتیازات این اقدام محسوب می گردد.