در آستانه ۲۹ بهمن ماه «روز کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی» مدیرکل تامین اجتماعی گیلان طی یادداشتی این مولفه ها را از شاخص های اثرگذار بر مفاهیم توسعه اقتصادی برشمرد.

کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی مولفه های اثرگذار در تولید و اشتغال پایدار و از شاخص های موفقیت در جنگ اقتصادی امروز است

کلانشهر: به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان، علی حسین نژاد مدیرکل این مجموعه ، در آستانه 29 بهمن ماه «روز کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی» طی یادداشتی با تبیین جایگاه این مولفه ها در اقتصاد و توسعه، بر اهمیت نقش این شاخصها در جنگ اقتصادی امروز تاکید نمود.

 

در بخشی از این یادداشت آمده است: 

کارآفرینی مصداقی فراگیر برای سرمایه گذاری توأم با اندیشه و آینده نگری در مسیر کسب و کار برای تعالی و رونق بیشتر در جامعه قلمداد گردیده و بمنزله یکی از ارکان یک اقتصاد توسعه یافته تلقی میگردد.

افراد کارآفرین دارای ویژگی هایی فراتر از یک کارفرمای صرف بوده و ریسک پذیری ، برنامه ریزی و تلاش هدفمند و هوشمندانه برای تقویت و تداوم اثربخش در فعالیت از خصلتهای بارز این گروه است.

کارآفرینی را باید از ابزارها و مولفه های اجتناب ناپذیر در عرصه تولید و اشتغال پایدار برشمرد که اثرگذاری آن در جوامع توسعه یافته بسیار ملموس و مشهود بوده و نگاه و درک درست و اندیشه عمیق در خصوص آن را باید بیانگر دستیابی سیستم به الگویی مناسب برای حرکت در مسیری صواب و نیل به اهداف دانست.

از سوی دیگر در دنیای رقابتی و پر تلاطم اقتصاد در جهان امروز از کارآفرینی بعنوان تبلور اراده کشورها و جوامع مترقی و ابزاری کارآمد برای گام برداشتن در برنامه های اقتصادی و عرصه های سرمایه ای یاد میشود که با مسئولیت و مشارکت اجتماعی از سوی فعالان و علاقمندان این حوزه در تحقق اهداف نقش آفرینی مینماید.

در بخش دیگری از این یادداشت با اشاره به تعاریف اقتصاد مقاومتی و ضرورت آن ، ترویج و اشاعه این رویکرد بعنوان یک تفکر و مکانیزم مثبت برای مقابله با بحرانهای اقتصادی معرفی گردیده است.

واقعیت امروز ، قرار گرفتن در یک جنگ اقتصادی است که پیروزی در آن نیازمند داشتن آرایش و استراتژی جنگی مناسب و ابزارهای کارآمد است که کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی از اساسی ترین مولفه های آن در کنار برنامه ریزی و تفکر استاراتژیک محسوب میگردد.