مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت : با اهدای کبد و کلیه های داریوش سیرتی جوان 19 ساله رودباری به 3 بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

اهداء عضو شهروند رودباری به ۳ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید
کلانشهر: سیامک ریماز افزود : این جوان رودباری6 روز پیش بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود.
وی با اشاره به اینکه کلیه های این شهروند رودباری برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز منتقل شد گفت : کبد وی در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.
از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن 18 گیلانی به بیماران نیازمند اهدا شد.