طی گزارشی، آمار جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان در 10 ساله گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

رشد ۱۰۰۰ درصدی تعهدات بلندمدت به مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان در ده ساله اخیر

کلانشهر: به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، وضعیت آماری جامعه تحت پوشش این مجموعه در سطح استان در ده ساله اخیر منتشر گردید.

در این تحلیل آماری آمده است : 

 

تعداد شعب تابعه استان در سال 89 برابر بیست و یک واحد بوده است که با رشدی 33 درصدی هم اکنون با 28 شعبه ارائه خدمات در شهرهای مختلف صورت میگیرد.

همچنین کارگزاری های رسمی استان نیز از 4 واحد با رشد 150 درصدی به 10 واحد افزایش داشته اند.

در این گزارش تعداد بیمه شدگان اصلی استان در پایان سال 89 برابر دویست و هشتاد و یک هزار نفر اعلام گردیده که این رقم با رشدی معادل 55 درصد در پایان آذرماه به 437 هزار نفر رسیده و پیش بینی میگردد تا پایان سال به 440 هزار نفر افزایش یابد.

تعداد بیمه شدگان اجباری استان نیز از حدود 220 هزار نفر به 253 هزار نفر افزایش یافته که بیانگر رشدی معادل 15 در صد میباشد.

رشد 80 درصدی بیمه شدگان اختیاری از 12600 نفر به 22500 نفر ، در کنار افزایش 30 درصدی بافندگان از 6000 نفر به 7800 نفر و رشد 267 درصدی بیمه شدگان گروه حرف و مشاغل آزاد از 21000 نفر به بیش از 77200 نفر و رشد 130 درصدی رانندگان بیمه شده از 13200 نفر به حدود 30 هزار نفر از مولفه های شاخص در این افزایش و نشانه ای از توسعه روزافزون فرهنگ و پوشش بیمه ای در جامعه طی 10 سال گذشته میباشد.

در این میان افزایش چشمگیر مستمری بگیران از 68 هزار نفر به 140 هزار نفر تاکنون نیز بیانگر رشد 105 درصدی در این قشر از مخاطبان تامین اجتماعی گیلان است که بازنشستگان با افزایش بیش از 50 هزار نفر بیشترین تاثیر را در این بخش داشته و پس از آن بازماندگان با رشدی 125 درصدی و افزایش 20 هزار نفری از 16000 نفر به 36500 نفر در ردیف بعدی قرار دارند که در هر دو گروه شاهد رشد افزون بر دو برابری جمعیت طی یک دهه اخیر میباشیم.

همچنین ازکارافتادگان نیز از 4750 نفر به 7050 نفر افزایش داشته اند که از رشدی 48 درصدی حکایت دارد.

نکته قابل تأمل در این گزارش آماری ، کاهش یک واحدی نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران) از 4/1 به 3/1 در طول ده سال اخیر میباشد که عمیق شدن شکاف میان ورودی ها و خروجی ها دراستان و پیشی گرفتن روز افزون مصارف تعهداتی نسبت به منابع درآمدی ناشی از حق بیمه را ترسیم مینماید بگونه ای که در بخش تعهدات ریالی نیز با توجه به افزایش جمعیت گروههای مختلف از یکسو و رشد میزان دستمزدها شاهد تغییرات بزرگی در ارقام تعهداتی بوده و به طور مثال در مقرری بیمه بیکاری در سال 89 ماهانه بطور متوسط یک میلیارد و دویست و پنجاه هزار تومان پرداختی وجود داشته که این عدد در سال 99 به حدود 20 میلیارد تومان در هر ماه افزایش یافته است.

در بخش تعهدات بلندمدت نیز متوسط پرداخت ماهانه استان در سال 89 برابر 32 میلیارد تومان بوده است که این رقم در حال حاضر بیش از 11 برابر شده و با رشد 1000 درصدی به 350 میلیارد تومان در هر ماه رسیده است.

اشتراک گذاری:

نظر شما:

security code