اینفوگرافیک؛ مردم گیلان چند دقیقه در روز ورزش می کنند؟

کلانشهر _ اینفوگرافیک: بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مردم گیلان از میانگین کشوری بیشتر ورزش می‌کنند. این آمار مربوط به سال ۹۷ است.
نظر شما چیست؟
شما چقدر از روز را می‌توانید به ورزش اختصاص دهید؟

اینفوگرافیک؛ مردم گیلان چند دقیقه در روز ورزش می کنند؟