شرط بازگشایی مدارس در سال ۱۴۰۰


۱۳۹۹/۱۲/۲۳ - ۱۶:۳۴ | کد خبر: ۱۲۲۸۵ چاپ

وزیر آموزش و پرورش گفت: درباره بازگشایی مدارس به صورت حضوری ستاد ملی کرونا تصمیم خواهد گرفت.

شرط بازگشایی مدارس در سال ۱۴۰۰
کلانشهر: وزیر آموزش و پرورش درباره این که آیا مدارس به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد یا نه، گفت: این خواسته هر روزه ما است، ولی باید مطیع ستاد ملی کرونا بود و هر موقع آنان گفتند که نگرانی کرونا کاهش یافته است ما نیز مدارس را بازگشایی می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان ساخت: یک میلیون معلم و پانزده میلیون دانش آموز از اجزا شبکه ای بودند که با تعطیلی مدارس از هم گسسته شده بودند، تعطیلی آموزش لطماتی مانند ترک تحصیل و بی عاطفگی نسبت به مدرسه را به دنبال دارد که می بایست هرچه سریع تر آن زمان آموزش را از سر می گرفتیم.

وی گفت: از همان هفته ابتدایی اسفند و اعلام تعطیلی مدارس از طریق تلوزیون آموزش را ادامه دادیم ولی باید ارتباط معلم و دانش آموز دو سویه می بود و به همین جهت معلمین و دانش آموزان به سمت شبکه های مجازی سوق یافتند.

وزیر آموزش و پرورش درباره این که آیا مدارس به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد یا نه، عنوان کرد: این خواسته هر روزه ما است، ولی باید مطیع ستاد ملی کرونا بود و هر موقع آنان گفتند که نگرانی ها از کرونا کاهش یافته است ما نیز مدارس را بازگشایی خواهیم نمود ولی هنوز خطر کرونا جدی است.