در سال ۱۴۰۰ درآمد دولت در استان گیلان چقدر است؟

کلانشهر _ اینفوگرافیک: هر ساله در بودجه‌ی پیشبینی شده برای کشور، ردیفی نیز مینی بر درآمدهای دولت در نظر گرفته می‌شود. بر اساس ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد دولت در استان گیلان و در حوزه‌های مورد اشاره اینگونه پیشبینی شده است.