معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از بازدید بیش از ۵ هزارمسافر نوروزی از منطقه گردشگری قلعه رودخان فومن خبر داد

 

بازدید گردشگران از دژ تاریخی قلعه رودخان فومن
کلانشهر: به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گیلان ولی جهانی در حاشیه بازدید از دژ تاریخی قلعه‌رودخان گفت: از ۲۷ اسفند ماه سال ۹۹ تا دوم فروردین امسال بیش از ۵ هزارمسافر نوروزی از استانهای مختلف بارعایت پروتک های بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی از‌ منطقه گردشگری بویژه دژ تاریخی قلعه رودخان بازدید کرده اند
وی همچنین افزود: پارسال با ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار سازه های بخش غربی قلعه رودخان باز سازی شد.