کلانشهر: در فلوریدا، یه هواپیما دقیقاً روی ماشین در حال حرکت سقوط کرد. مسافران ماشین زخمی شدند، دو نفر داخل هواپیما هم کشته شدند.‌‌