معصومه ابتکار از قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی و غیرعربی خبر داد و گفت: نگران فضای مجازی هستیم.

معصومه ابتکار از قاچاق بین المللی دختران ایرانی و کارگری جنسی خبر داد

کلانشهر: برخی کشورهای عربی دختران ایرانی را قاچاق می‌کنند؛ آنان به‌عنوان کارگران جنسی خرید و فروش می‌شوند، باید خانواده‌ها و جوانان را آگاه کنیم

معصومه ابتکار معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: متاسفانه چند مورد قاچاق دختران در کشور ما گزارش شده که نیروی انتظامی شدیدا برخورد کرده است اما در هر صورت ما نگرانی از سوی فضای مجازی داریم،الان به خاطر شرایطی که کرونا ایجاد کرده می‌گوییم همه بچه‌ها در فضای مجازی باشند و ما نگران هستیم چون ممکن است باندهای قاچاق و بین المللی فرزندان ما را فریب دهند.

ابتکار تاکید داشت: امروز بردگی مدرن و عصر جدید داریم به این صورت که افرادی در باندهای مخوف بین المللی به عنوان کودک کار و کارگران جنسی خرید و فروش می‌شوند و به معنای مطلق اسیر هستند‌

 طبق گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است برخی از این قاچاق‌ها در کشورهای عربی بوده البته از سوی کشورهای غیرعربی هم اتفاق افتاده است اما مسئله مهم این است که ما باید خانواده‌ها و جوانان را آگاه کنیم که بهترین کار راه اندازی کمپین هایی برای مقابله با این موضوع است