هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی رشت در شکوائیه ای خطاب به ریاست قوه قضائیه خواستار تخلفات مربوط به سفرهای نوروزی شد.

شکوائیه انجمن پزشکان عمومی رشت خطاب ریاست قوه قضائیه

کلانشهر: این انجمن نوشت: بررسی بفرمایید چه فرد یا سازمانی مسول نظارت بر شش هزار بیمار کرونا مثبتی بوده (طبق فرمایش معاون وزیر بهداشت)که آزادانه در کشور جابجا شدند و مسولیت ابتلا و مرگ و میر سایر هموطنان به دنبال این قصور بر عهده چه کسی است 

ثانیا بررسی بفرمایید با توجه به تصویب و انتشار سند ملی واکسیناسیون کرونا، علت عدم اجرای دقیق این سند و موارد قصور از آن (کاندید شدن اولویت های دوم و سوم واکسیناسیون قبل از کادر درمان)چیست؟ و موارد عدول از این سند برچه مبنای علمی و قانونی صورت می گیرد؟ 

به جهت حفظ حقوق مردم خواستار برخورد قانونی با موارد تخلفات انجام شده در این دو مورد هستیم.