تهران نارنجی شد؛ محدودیت های جدید در پایتخت اعمال می شود

کلانشهر: معاون کل وزیر بهداشت: شرایط جدیدی در شهر تهران به‌دلیل قرار گرفتن در وضعیت نارنجی اعمال خواهد شد؛ مشاغل گروه سوم و چهارم باید به مدت دو هفته تعطیل شوند.

ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی به شهرهای نارنجی ممنوع و از سویی دیگر خروج خودروها از شهرهای نارنجی نیز ممنوع است.

دستگاه‌هایی که در تهران خدمات ضروری ارائه می‌دهند یک سوم کارکنان خود را باید کاهش دهند و سایر دستگاه‌ها باید از نصف ظرفیت کارکنان خود استفاده کنند.

تا وقتی که شهر تهران نارنجی است کلیه فعالیت‌های آموزشی تعطیل می‌باشد؛ رعایت دستورالعمل‌ها به ۵۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

مسافرانی که در تهران هستند و پلاک غیربومی دارند، ۷۲ ساعت فرصت دارند که این شهر را ترک کنند.