عضو مرد مرگ مغزی شده شاندرمنی به یک بیمار زندگی دوباره بخشید.

دومین اهداء زندگی سال در گیلان؛ عضو مرد شاندرمنی به یک بیمار زندگی دوباره بخشید
کلانشهر: مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: 

کبد ابراهیم ارجمندِ 63 ساله اهل شاندرمن ماسال که دچار مرگ مغزی شده بود، به یک بیمار زندگی دوباره بخشید.

عمل اهدای عضو این مرد شاندرمنی در بیمارستان رازی رشت انجام و کبد وی برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز منتقل شد.

این دومین اهدای عضو گیلان در سال جدید است.