حکم افزایش حقوق ماده 96 مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین 1400 منتشر شد.

جدول افزایش ماده ۹۶ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰
کلانشهر: طبق ماده 960 حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال 1400 مشخص شد و از این قرار است:

حق اولاد از 14793 تومان شده 95996 یعنی= 81202 تومان اضافه

عائله مندی از 72346 شده 370271 یعنی 297925 تومان اضافه

کمک معیشت از 120000 شده 200000 یعنی 80000 اضافه

حق مسکن و سنوات بدون تغییر و اضافه نشده است.

در مجموع= 459000 تومان افزایش

توجه داشته باشید که هنوز اصل افزایش حقوق در احکام ثبت نشده و فقط این تغییرات در مزایا تا این لحظه اعمال شده است.

نظر شما:

security code