کلانشهر: نگاهی بیندازید به اعجازهای طبیعت، وقتی که پلنگ ایرانی به دنبال شکار است و اسب اهلی در فکر نگهبانی از کُره‌اش.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by کلانشهر (@kalanshahr)